«Με το συνδυασµό των ρυθµίσεων που φέρνουµε στο ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών όχι µόνον επιπτώσεις δεν υπάρχουν αλλά θα βγει και ωφεληµένο το 90% των αγροτών» δήλωνε τον Μάιο του 2016 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή.

 

Λίγες ηµέρες πριν συµπληρωθεί ένας χρόνος από την ηµέρα που τέθηκε σε ισχύ ο επίµαχος νόµος 4387/2016, σχηµατίζουν βουνά τα αιτήµατα ετεροεπαγγελµατιών και συνταξιούχων που σπεύδουν να µεταβιβάσουν τα ∆ικαιώµατα Ενιαίας Ενίσχυσης. Ενώ επικρατεί  παγωµάρα  στους παραγωγούς που πέτυχαν το κάτι παραπάνω, καθώς βλέπουν το κράτος να µπαίνει συνέταιρος στην επιχείρησή τους.

Ποιοι χάνουν το 60% της σύνταξής τους;  Πως θα φορολογηθεί ο κληρονόµος αγροτικής εκµετάλλευσης και τι εισφορές θα πληρώσει; Η µία εγκύκλιος µετά την άλλη έρχεται να διευκρινίσει  τα σηµεία που «καίνε» τον αγροτικό κόσµο. Παρά τις διευκρινήσεις όµως, πολλά σηµεία µένουν θολά µε τους αρµόδιους φορείς να αδυνατούν να δώσουν µία ξεκάθαρη απάντηση.

Εκείνοι που στηρίχθηκαν στην ιδέα περί ανθεκτικότητας της υπαίθρου και διατήρησαν µία µικρή εκµετάλλευση πασχίζουν να βρουν τη διάδοχη κατάσταση για να απαλλαγούν από τις φορολογικές και  ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αν και δε συνάδει µε µία αριστερή πολιτική, εδώ µπορεί να προβληθεί το επιχείρηµα της εξυγίανσης µέσω της διατήρησης των οικονοµικά βιώσιµών εκµεταλλεύσεων. Με όρους ανταγωνιστικότητας θεωρείται σχεδόν απαράδεκτη η συντήρηση µικρών εκµεταλλεύσεων, που είτε συνεισέφεραν κάτι τι στο οικογενειακό εισόδηµα είτε συντηρούνταν για την τιµή των όπλων. «Να τ’ αφήσω να ρηµάξουν;» έλεγαν οι αγρότες  που έφαγαν κάποτε ψωµί από τη γη τους.

Εδώ όµως τίθενται 2 ερωτήµατα. Εφόσον ξεκινήσει η συγκέντρωση της γης  λιγότερα χέρια, ποιος µπορεί να ορίσει που θα σταµατήσει, δεδοµένης µάλιστα της δυσπραγίας που επικρατεί στον χώρο; Από την άλλη, πώς θα σωθεί η κοινωνική βάση των περιοχών όπου κυριαρχεί το µοντέλο των µικρών εκµεταλλεύσεων. Χαρακτηριστικά, τον Μάρτιο του 2017, ο ΕΟΣ Σάµου σε ανοιχτή επιστολή του προς τους αρµόδιους υπουργούς τόνιζε ότι η πιθανότητα διακοπής των συντάξεων όσων αποκτούν εισοδήµατα από την αγροτική δραστηριότητα θα αποβεί καταστροφική για την παραγωγική βάση των νησιών, την κοινωνική δοµή και επιβίωσή τους.

ΠΗΓΗ:www.agronews.gr