Σε λίγες ημέρες θα έχουμε σε εφαρμογή την νέα ρύθμιση για χρέη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία.

Οι τελευταίες διορθώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η δημοσίευση του νομοσχεδίου και  οι απαιτούμενες διευκρινήσεις.

Μεγάλο αναμένεται το ενδιαφέρον των φορολογουμένων, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη από το υπουργείο. Ο σχεδιασμός της ρύθμισης θα πρέπει μέσα από μια εύκολη διαδικασία να δίνει  ευκαιρίες προς επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά να μπορούν να υπαχθούν θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα.