Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΒΑΞ με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει και παρέχει :


Προς Ιδιώτες

Α) Φορολογικά

Ας έχετε υπ’ όψιν ότι η φορολογική σας δήλωση, είναι καλύτερο να γίνεται από τους ειδικούς!  

 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης μέσα από συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών σας από πρόσθετους φόρους.
 • Την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) στο σύστημα TAXIS.
 • Την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης και την εκτύπωση  του εκκαθαριστικού σας σημειώματος μετά την υποβολή.
 • Την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9.
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους π.χ. εκτύπωση δόσεων/ ρυθμίσεων.

Η ετήσια φορολογική υποχρέωση για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση. Γιατί να ρισκάρετε το λάθος που μπορεί να σας κοστίσει εκ των υστέρων, όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε την εξειδίκευσή μας που σας εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση;

 

Β) Εργατικά Θέματα

Το γραφείο μας προσφέρει μια σημαντική υπηρεσία στον καθένα από εσάς που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Σωστή και πλήρη πληροφόρηση, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει πλήρως και με ακρίβεια  όχι μόνο το σύνολο  των απολαβών του αλλά και όλων των δικαιωμάτων του.

 • Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε.
 • Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους ενσήμων.Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων.Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και απολαμβάνει συγκεκριμένης προστασίας από το νόμο. Η σωστή διεκδίκησή τους απαιτεί τις συμβουλές μας!

 

Προς Επιχειρήσεις

A) ΄Εναρξη Επιχείρησης

Το στάδιο της ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι συχνά επίπονο και χρονοβόρο. Η σωστή και χρονικά γρήγορη διαδικασία των ενεργειών ίδρυσης βοηθά στην όσο το δυνατόν νωρίτερα έναρξη εργασιών άρα και την ταχύτερη πρώτη εισροή εσόδων!

 • Ίδρυση επιχειρήσεων με εκπροσώπηση στη Δ.Ο.Υ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη.
 • Σύσταση ημεδαπών νομικών οντοτήτων (ατομικών, Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. σε συνεργασία με δικηγόρους για την σύσταση των καταστατικών ).
 • Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.
 • Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου.

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αναλάβει προσωπικά μέρος ή το σύνολο από τις παραπάνω εργασίας, τον κατευθύνουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ καθώς και του ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα

Μη μπλεχτείτε στον κυκεώνα των γραφειοκρατικών διαδικασιών ίδρυσης χωρίς να μας συμβουλευτείτε – ή απλά αφήστε τα όλα σε μας με μια απλή εξουσιοδότηση.

 

Β) Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄κατηγορίας

Εγγυόμαστε την ομαλή φορολογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας που θα σας επιτρέψει να αφοσιωθείτε εκεί όπου απαιτείται η προσοχή σας.

Η κατεξοχήν φορολογική υποχρέωση του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας είναι η τήρηση βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Σε όποια και από τις δύο και αν ανήκει η επιχείρησή σας, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε τον λογιστικό τρόπο οργάνωσης της επιχείρησής σας παρέχοντας:

 • Ολοκληρωμένη μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων(χειρόγραφη τήρηση κατ’ εξαίρεση αν το επιβάλλουν οι ανάγκες της επιχείρησής σας).
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί,reports,προβλέψεις.

  

Επειδή οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι αυξημένες στο σημερινό σύνθετο φορολογικό πλαίσιο, εμπιστευτείτε μας να χαράξουμε μια κοινή επιτυχημένη πορεία με απόλυτους στόχους τη σιγουριά, και την αποτελεσματικότητα.

 

Γ) Εργατικά & Ασφαλιστικά

Σε μια εποχή που το εργατικό δίκαιο γίνεται όλο και πιο ασαφές καθώς και υψηλού κινδύνου προστίμων, προτιμήστε τη σιγουριά που σας παρέχουμε.

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε παλαιότερο και μη θέμα παραβάσεων και ασφαλιστικών διαφορών για την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας.
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
 • Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.
 • Όλες τις εξωτερικές εργασίες κάθε εργατικού θέματος.

 

Εξωτερικές Εργασίες

Το γραφείο μας έχει μια βασική αρχή: Αναλαμβάνουμε όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες των πελατών μας ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στη δουλειά τους αναπόσπαστοι. 

Αφήστε πάνω μας όλες τις λογιστικές/οικονομικές εργασίες και επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει, στην επιχείρησή σας!

 • Να μεταφέρουμε τα τιμολόγια στο γραφείο μας από τις επιχειρήσεις των πελατών μας για την ενημέρωση των βιβλίων και μετά την επιστροφή τους μαζί με τα εκτυπωμένα βιβλία, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κλπ, τα οποία αρχειοθετούνται σε κλασέρ στην επιχείρηση για διευκόλυνση των πελατών μας καθώς και των ελεγκτικών οργάνων.
 • Τη διεκπεραίωση κάθε είδους εργασιών σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, με εξουσιοδοτήσεις ώστε οι πελάτες μας να μη χάνουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους.
 • Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις Υπηρεσίες στις οποίες διεκπεραιώνουμε εργασίες για τους πελάτες μας: ΔΟΥ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο,Νομαρχίες, Δήμοι, Τράπεζες.

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς όλους και το εννοούμε.
Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τους συναθρώπους μας που για λόγους υγείας,γήρατος, ειδικών αναγκών ή οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις φοροτεχνικές τους υποχρεώσεις.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ειδικά μειωμένες τιμές,μπορούμε να ”μεταφέρουμε” το γραφείο μας στον χώρο τους ,ενημερώνουμε εντελώς δωρεάν για παροχές και επιδόματα που δικαιούνται,κάνοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες αιτήσεις.

Με την δράση μας αυτή απευθυνόμαστε λοιπόν σε ηλικιωμένους,Α.Μ.Ε.Α και άνεργους για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν.