Ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς όλους και το εννοούμε.
Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τους συναθρώπους μας που για λόγους υγείας,γήρατος, ειδικών αναγκών ή οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις φοροτεχνικές τους υποχρεώσεις.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ειδικά μειωμένες τιμές,μπορούμε να ”μεταφέρουμε” το γραφείο μας στον χώρο τους ,ενημερώνουμε εντελώς δωρεάν για παροχές και επιδόματα που δικαιούνται,κάνοντας παράλληλα και τις απαιτούμενες αιτήσεις.

Με την δράση μας αυτή απευθυνόμαστε λοιπόν σε ηλικιωμένους,Α.Μ.Ε.Α και άνεργους για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν.